Sprawdziany kompetencji dla 6 klasy szkoly podstawowej.
dostępne pod stroną:

http://www.2testykompetencji.xx.pl/